Vypracuvávanie zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov a ich pripomienkovanie