Poskytujeme právne služby a právne poradenstvo najmä v oblasti:

  

 

 

            Občianske právo                            Rozvodové konanie                          Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov                                                            

 

            Rodinné právo                               Výživné a úprava styku                        Zastupovanie pred súdmi                   

 

 

            Trestné právo                             Obhajoba v trestnom konaní                     Obhajoba mladistvých

 

 

            Obchodné právo                        Vymáhanie pohľadávok                  Kúpne a darovacie zmluvy na nehnuteľnosti

 

 

           Pracovné právo                       Exekúcie, námietky proti exekúcii                    Vypracovanie žalôb na súdy

 

 

           Vypracovanie zmlúv                             Právne rozbory                            Návrhy na kataster nehnuteľností

 

 

            Konzultácie a poradenstvo             Odvolania, Dovolania               Autorizácia zmlúv a osvedčenie podpisov

 

 

            Zastupovanie v daňovom konaní           Vypracovanie neodkladných opatrení                Susedské spory

 

 

                                                                                                A iné