Naša advokátska kancelária už od roku 2005 poskytuje právne služby a právne poradenstvo pre všetkých, ktorí potrebujú právnu pomoc.

Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo emailom a radi si dohodneme s Vami termín prvej porady, pričom sa v odôvodnených prípadoch snažíme výjsť klientovi v ústrety, ak má napríklad už vytýčený termín pojednávania a právnu pomoc potrebuje neodkladne. Pomôže nám aj Vám, ak na prvú poradu donesie klient kópie všetkých dokumentov a listín, ktoré sa vzťahujú k jeho prípadu. Na prvej porade si vypočujeme aký právny problém klient má a navrhneme mu spôsoby právnej pomoci, ktoré sú pre neho najvýhodnejšie. Po odsúhlasení navrhovanej právnej pomoci klient podpíše s nami Plnomocenstvo a Zmluvu o poskytovaní právnych služieb, v ktorej bude dohodnutá aj odmena za poskytnuté právne služby. Následne preberáme klientov prípad a poskytujeme mu dohodnuté právne služby.

Tiež spolupracujeme s notárskymi, exekučnými úradmi, so znalcami z rôznych odborov, prekladateľmni a tlmočníkmi, účtovníkmi a inými odborníkmi.

Spolupracujeme aj s Centrom právnej pomoci, ktoré má pracoviská v celej SR.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.