Vítame Vás na stránkach našej advokátskej kancelárie, ktorá poskytuje právne služby a právne poradenstvo  na území Slovenskej republiky.  Naším poslaním je pomáhať uplatňovať právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických a právnických osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Vzťah s našimi klientami sa zakladá na vzájomnej dôvere a rešpekte. Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme vo všetkých veciach s rovnakou svedomitosťou a starostlivosťou, pričom  prvoradý je záujem klienta. Pri svojej práci kladieme veľký dôraz na profesionalitu a  zachovávanie mlčanlivosti o všetkých veciach klienta, o ktorých sme sa dozvedeli pri poskytovaní právnych služieb.  

 

Našou najlepšou reklamou je kvalitný výkon nášho povolania a maximálna spokojnosť našich klientov.

 

Našu kanceláriu nájdete na adrese: 921 01 Piešťany, Námestie J. Kráľa č. 16.